Metoda eduMENTORS

Szkoła „zasilana nauczycielami” to najlepszy motor rozwoju uczniów.
Portal eduMENTORS to inicjatywa edukacyjna grupy osób, które z niestandardowymi formami edukacji i kształceniem nauczycieli mają do czynienia od kilkunastu lat.

Wspólna wizja „szkoły na miarę przyszłości” oraz świadomość zainteresowań i potrzeb współczesnych dzieci i nastolatków, zaowocowały powstaniem autorskiej metody nauczania, opartej na najefektywniejszych praktykach edukacyjnych z całego świata.

Długim miesiącom pracy, analiz, wywiadów i podróży przyświecał jeden cel: metoda ma być łatwa do implementacji w każdej polskiej szkole i dawać nowe szanse i możliwości na wykorzystywanie i rozwijanie edukacyjnego potencjału dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy Was do świata zaangażowanego mentoringu, pracy na zasobach i interdyscyplinarnego podejścia do wspólnej podróży przez różne etapy edukacji. Poznajcie filary metody eduMENTORS!

Po pierwsze: zasoby górą!

Podstawowe założenie, cel i sposób pracy z metodą eduMENTORS? Jego korzenie sięgają i czerpią z narracyjnych i systemowych szkół terapii. Pewnie do głowy przyszło Wam pytanie: co wspólnego ma terapia z moją szkołą? Śpieszymy z odpowiedzią.

Praca zarówno w terapii, jak i szkole, opiera się na relacji. Relacje terapeuta – klient, nauczyciel – uczeń, nauczyciel -rodzic, dyrektor – nauczyciele mają ze sobą wiele wspólnego!

W każdym z wymienionych przypadków praca opiera się na wspólnym zaufaniu, szacunku i chęci do osiągania wspólnych celów. Nie uda się to, gdy chociaż w jednym przypadku pierwsza osoba z pary założy, że deficyty, wady i brak umiejętności drugiej osoby przekreślają efektywne działania i możliwość satysfakcjonującej współpracy.

W metodzie eduMENTORS zapominamy o deficytach, kontroli, podejrzliwości i bierności. Zamieniamy je kolejno w pracę na zasobach, pielęgnowanie umiejętności, wiarę w możliwości i wspólne zaangażowanie w poszukiwanie szans i dostrzeganie rezultatów.

W wielkim skrócie – zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia przestrzeni szkolnej, a nie jedynie jej wypełniania i statystowania się w zastanym scenariuszu.

Po drugie: neuropsychologia

na liście obecności

Drugi z filarów metody eduMENTORS.

Odczarowujemy akademicki i nieosiągalny charakter neuropsychologii, i na podstawie jej osiągnięć i założeń wspieramy codzienną pracę w szkole. Z badań zespołu eduMENTORS jasno wynika, że ten fundament efektywnej edukacji jest często pomijany w planowaniu ścieżki edukacyjnej nauczycieli. Mamy na to rozwiązanie!

Nasza metoda pozwoli nauczycielom na zdobycie niezbędnych kompetencji psychologicznych, związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji, rozwiązywaniem trudnych sytuacji wychowawczych, kontrolą dynamiki jednostki i grupy i nawiązywaniem efektywnej współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami w celu zbudowania zintegrowanego systemu wychowania.

Cierpliwość, wytrzymałość i opanowanie kadry pedagogicznej codziennie poddawane są próbie najsurowszych ekspertów – uczniów.

Poznanie zasad świadomego i zaangażowanego mentoringu i pokonywanie poszczególnych etapów kształcenia w tym zakresie pod okiem ekspertów eduMENTORS sprawi, że korzyści dostrzegą nie tylko uczniowie i rodzice, ale przede wszystkim nauczyciele, bo ich praca z dziećmi stanie się po prostu bardziej intuicyjna i co najważniejsze – łatwiejsza.

Po trzecie: Nauczyciel jako serce edukacyjnego mechanizmu.

Trzeci filar eduMENTORS i podstawowa zasada budowania zintegrowanego systemu wychowania? 

Oddajemy edukację w ręce dobrze przygotowanych, zaangażowanych, kreatywnych pedagogów, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą udowadniają, że zawód nauczyciela nie przez przypadek od czasów antycznych należy do najbardziej zaufanych i szanowanych ról społecznych. W jaki sposób to osiągnąć?

Niezbędne jest umożliwienie nauczycielom doskonalenia umiejętności, pomaganie im w rozwiązywaniu spraw trudnych i stworzenie kultury superwizji pracy.

Dzięki eduMENTORS te działania nie będą wiązały się z niebotycznymi kwotami przeznaczanymi na kształcenie kadry, obciążającymi wyjazdami i niekończącymi się procesami certyfikacji. Nowoczesna metoda nauczania, interaktywny portal i motywacja to narzędzia, które wystarczą do zbudowania prężnego, nauczycielskiego warsztatu.

Metoda eduMENTORS opiera się na zasadach szkoły „zasilanej nauczycielami”, będącymi najlepszym motorem rozwoju uczniów. Ważne jest, by równorzędnym partnerem dla edukacji stali się rodzice. Naszą intencją jest, by także ich doposażać w umiejętności i kompetencje związane z psychologią i nowoczesną dydaktyką. Mocni, mądrzy i świadomi swoich zasobów dorośli mogą bez oporów i wątpliwości zaprosić uczniów do wspólnego tworzenia szkół, w których ciekawość świata, dobre wyniki w nauce, harmonijny rozwój i kształtowanie kompetencji społecznych wzajemnie się uzupełniają.

Zapraszamy dorosłych do wzięcia odpowiedzialności za edukację po to, by w kolejnym kroku podpowiadać im jak tę odpowiedzialność w sposób użyteczny dzielić z uczniami na wszystkich poziomach edukacji.